Informations ruta

Medlemmar : 2094
Trafikprogram
Antal sidor : 812
Surfat idag : 0
Surfat igår : 0
Surfat i medel : 379
Surfare just nu : 0
Bannerutbyte
Banners totalt : 86
Visningar idag : 8
Visningar igår : 65
Visningar i medel : 1511
Textannons
Annonser totalt : 216
Visningar igår : 10
Visningar i medel : 2238

Nyheter

Handla billigare
på nätet använd rabattkoder
och erbjudaden hos Nedsattapriser.se
Nedsattapriser.se

<
  Bannerutbyte.se : Agreement Page  

Följande avtal reglerar villkoren för att få använda Bannerutbyte.se tjänster.

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan användaren och Bannerutbyte.se. Villkoren reglerar användarensutnyttjande av Bannerutbyte.se's tjänster och relaterade produkter tillgängliga via Bannerutbyte.se. Om du inte går med på hela detta avtalet äger du ingen rätt att utnyttja Bannerutbyte.se erbjudna tjänster.

Det är inte tillåtet att:
• Använda robot/automatiska program av något slag.
• Marknadsföra webbsidor som är under konstruktion.
• Marknadsföra rena Affiliatesidor. Dvs rena reklamsidor.
• Lägga till adresser för att vinna fördel i tävlingar, medlemsvärvning m.m
• Marknadsföra sidor som strider mot svensk lag.
• Marknadsföra ”tjäna pengar” sidor.
• Markandsföra sidor som erbjuder varor och tjänster där betalning inte kan ske mot faktura eller postförskott.
• Marknadsföra eller att ha innehåll gällande all form av spel om pengar.
• Markandsföra eller ha innehåll om tobak, sprit och öl. Vin är däremot tillåtet.
• Marknadsföra eller sprida pornografi, rasism, nazism eller annat material som kan uppfattas som stötande. Bannerutbyte.se ensamt har exklusiv tolkningsföreträde på vad som anses som stötande.
• Marknadsföra sidor med innehållande annat språk än svenska. En sida skall innehålla minst 90% svensk text.
• Använda någon form av auto-responder av sin email.
• Använda en emailadress som blockerar mail från Bannerutbyte.se oavsett anledning.
• Skicka oönskad epost (SPAM) i syfte att marknadsföra Bannerutbyte.se.
• Smutskasta någon fysisk eller juridisk person. Oavsett vad du anser den skyldig till.

Användaren förbinder sig att ej använda någon hårdvara eller mjukvara för att på något sätt ändra förutsättningarna för på Bannerutbyte.se förekommande tjänster, om detta upptäcks kommer användaren att stängas av från tjänsten.

Om du bryter mot detta avtal kommer du att bli avstängd från Bannerutbyte.se. Vi betalar under inga som helst omständigheter tillbaka några inbetalade pengar. Bannerutbyte.se tjänst är inte uppbyggd för att man ska betala för marknadsföring. Användaren kommer inte kunna tjäna några pengar oavsett vad som anges på användarens konto eller på Bannerutbyte.se webbsidor. De tillgångar användaren har innestående på sitt konto skall med omedelbar verkan anses förbrukade.

Bannerutbyte.se's service:
Bannerutbyte.se tjänst tillhandhas hålls helt utan några som helst garantier. Bannerutbyte.se kan inte ställas ekonomisk eller juridiskt ansvarig för eventuella problem som kan uppkomma med användandet Bannerutbyte.se tjänster. Krediter intjänade via användande av på sidan förekommande tjänster liksom betalade krediter kan ej återbetalas. Bannerutbyte.se kan inte hållas ekonomiskt eller juridiskt ansvarigt för felaktigt utnyttjande av på sidan förekommande tjänster.

Bannerutbyte.se är inget investeringsprogram, multi-level marketing, High Yield Investment Program, "autosurf", pyramidspel, "snabbt bli rik" sida eller annan liknande verksamhet. Genom att godkänna detta avtal godkänner ni att Bannerutbyte.se inte är något dessa termer.

Genom att godkänna detta avtal och/eller använda av Bannerutbyte.se förekommande tjänster är användaren bunden att ej sprida information från Bannerutbyte.se vidare till tredje part. Användaren är ej tillåten att kopiera, kommentera eller på något sätt påverka information från Bannerutbyte.se. Användaren är ansvarig för alla skador på Bannerutbyte.se eller dess samarbetspartners som användaren orsakar , såväl direkt som indirekt. Detta oavsett om skadorna är ett resultat av en medveten handling eller ej.

Information om användaren kommer ej säljas eller på annat sätt göras tillgänglig för 3:e part annat än när skyldighet föreligger inför lag. Användaren förbinder sig att ej samla in eller ta reda på information som finns på Bannerutbyte.se's webbhotell och Bannerutbyte.se webbhotell servrar.

Bannerutbyte.se ger inga garantier för när besök till användarens hemsida kommer att ske. Bannerutbyte.se kan ej hållas ansvarig för 3:e parts tjänster (t.ex. statistik) som ej fungerar. Bannerutbyte.se's statistik skall betraktas som definitiv. Bannerutbyte.se garanterar inte att besökare och visningar är unika. En användare kan se vissa sidor flera gånger.

Bannerutbyte.se äger rätt att när som helst ändra på ersättningsnivåerna för trafikprogram, bannerutbyte, textannonsering och den bonus som ges när en ny medlem värvas.

Bannerutbyte.se skall arbeta för att undvika stötande material inom tjänsten. Användaren skall vara medveten om att stötande material kan förekomma inom Bannerutbyte.se och dess utrustning, Bannerutbyte.se kan ej hållas ansvarigt för detta. Upptäcker användaren något olämpligt så rapporteras detta genast med Bannerutbyte.se verktyg för rapportering, finner vi att det ligger något som är olämpligt belönar vi rapportens skapare med 50 besökspoäng.

Användaren förbinder sig att inte manipulera sidan för att tjäna fördelar eller få åtkomst till andra delar av Bannerutbyte.se än de angivna av Bannerutbyte.se . Bannerutbyte.se tillåter inte hård/mjukvara (etc.) för att autosurfa. Användaren som upptäcks använda sådan utrustning avstängs med omedelbar verkan.

Användaren går med på att användaren ej kan hålla Bannerutbyte.se ansvarigt för något innehåll, länkar, reklam, felaktiga sidor, eller någon annan händelse som kan skapa mental, fysisk skada på liv eller egendom.

Användaren går med på att Bannerutbyte.se kan ändra/ta bort användarens lösenord eller konto (eller del av det). Bannerutbyte.se äger rätt att ändra innehåll alternativt helt ta bort tjänsten, oavsett orsak, och utan att meddela användaren. Bannerutbyte.se äger rätt att stänga av användare som bryter mot gällande villkor alternativt svensk lag.

Bannerutbyte.se äger rätt att omedelbart avaktivera alternativt avsluta samarbetet med användaren. Användaren har då med omedelbar verkan förlorat sin åtkomsträtt till Bannerutbyte.se, dess innehåll och eventuellt kvarstående krediter och eventuella pengar. Bannerutbyte.se kan ej hållas ansvarigt för eventuella förändringar i samarbetet mellan användaren och 3:e part pga. användande av Bannerutbyte.se.

Alla avtal mellan annonsörer och användaren sker på egen risk Bannerutbyte.se kan ej hållas ansvarig för dess annonsörers handlingar.

Användaren förbinder sig att ange en korrekt samt aktuell emailadress. Användarens konto är blir aktiverat först efter att användaren klicka på en länk i de email som skickas ut vid registrering. Genom att klicka på länken förbinder sig användaren att ej blockera email från Bannerutbyte.se . Email från Bannerutbyte.se kan innehålla både driftinfo samt reklam från annonsörer. Användare som anklagar Bannerutbyte.se för att skicka ”spam” eller liknande email kan stängas av från tjänsten.

Bannerutbyte.se tillhandahåller service för att utbyta trafik genom att surfa på andra sidor med hjälp av Bannerutbyte.se surfprogram. Bannerutbyte.se kan inte stå tillsvars för sidors innehåll ingår i rotationen. Bannerutbyte.se tillhandahåller ett verktyg för att rapportera olämpliga sidor.

Bannerutbyte.se tillhandahåller service för utbyte av reklamplats, så kallade banners. De banners medlemmen lägger till i systemet granskas av Bannerutbyte.se. De är inte tillåtet att lägga till banners för olaglig verksamhet, pornografiska sidor, våldsuppviglande, konkurrerande eller annan verksamhet som kan uppfattas olämplig eller oetisk. Bannerutbyte.se har inget ansvar för de banners som ingår i systemet. Ej heller för innehållet för de sidor som blir länkade. Bannerutbyte.se förbehåller sig rätten att ta bort banners ur systemet. Användaren har rätt att lägga en (1) av vadera storlek av de banner som Bannerutbyte erbjuder.

Bannerutbyte.se tillhandahåller service för utbyte av textannonser. De banners medlemmen lägger till i systemet granskas av Bannerutbyte.se De är inte tillåtet att lägga till textannonser för olaglig verksamhet, pornografiska sidor, våldsuppviglande, konkurrerande eller annan verksamhet som kan uppfattas olämplig eller oetisk. Bannerutbyte.se har inget ansvar för de textannonser som ingår i systemet. Ej heller för innehållet för de sidor som blir länkade. Det är inte tillåtet att visa annonser på sidan utan eget innehåll. Däremot är det tillåtet att ha andra annonser på samma sida. Systemet övervakas och loggas dygnet runt. Bannerutbyte.se förbehåller sig rätten att ompröva tidigare beslut.

Det är bara tillåtet att ha ett konto per person, en webbsida/blogg får bara förekomma på ett konto. Upptäcker vi att en person har flera konton tar vi bort det senast skapade kontot och alla krediter går förlorade.

Vi kan ge tillåtelse att en person har flera konton om ni har goda skäl men en blogg och hemsida får inte förekomma på mer än ett konto. Men då tar vi bort de träffar och visningar som en ny medlem får.

Bannerutbyte.se syfte är att tillhandahålla en gratis tjänst som både ska gynna användaren och Bannerutbyte.se genom ökad trafik. Dessa villkor som tas upp i detta avtal är till för att ge användaren en så bra tjänst som möjligt.

Dessa villkor kan ändras av Bannerutbyte.se med 1 (en) månads varsel.

Vid eventuella tvist ska Svensk domstol vara första instans.